ŚRUBY


Śruby – to elementy połączenia śrubowego doskonale i trwale (rozłącznie) zespalające części maszyn i urządzeń. W budowie maszyn łączniki te znajdują różnorakie zastosowanie, dlatego też występują w wielu odmianach . Śruby, pod względem postaci, różnią się między sobą m.in. kształtem łba, zakończenia lub czopa, długością gwintu w stosunku do długości trzpienia, rodzajem gwintu oraz innymi szczegółami.